Links


Hello kitty plek opvoeding   - Details
Over kinderen valt iedere dag veel om over te schrijven. Kinderen en ouderen verkeren samen in een pad waar ze alles moeten leren ter plekke want iedere kind is weer heel anders en zo zijn de gezinnen en dat allemaal maakt dat vaak wij geen raad weten met de opvoeding van onze kinderen. Op deze pagina kun je een uitgebreide rubriek met interessante adressen waar je meer kunt komen te weten over de opvoeding van kinderen.

Edunova Onderwijsinnovatie   - Details
Scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, maar ook die voor middelbaar beroepsonderwijs hebben een missie: zoveel mogelijk leerlingen laten uitstromen naar een passende baan. Dat is geen eenvoudige opgave. Daarom ondersteunt Edunova onderwijsinstellingen bij het vernieuwen en verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Aantal links: 2